Moniot Title
תיווך כל עסקי המוניות
משווק מוניות קאיה ת"א והמרכז
שדרות הר ציון 74 ת"א
Kia
 
   
   
  |  

כתובתנו

שדרות הר ציון 74 תל אביב
אולם תצוגה רכבי קאיה
 
ראשי : 03-5373775
פקס : 03-5182744
אבי : 050-7697696
רמי : 050-7952313
יעקב : 050-2924595

קניה

חברת מוניות דיל קונה את כל סוגי המוניות .
* ניתן להציע גם רכבים פרטיים.
לאחר פגישה בתאום עם הלקוח, נבדוק את הרכב ונגיע להסכם הקנייה ולשביעות רצון שני הצדדים, כך שאתה הלקוח תקבל מחיר הגון כלפי רכבך.
חברת מוניות דיל אחראית לטיפול בניירת וכל הכרוך בקנייה ובכך חוסכת לך הלקוח זמן יקר.
כחלק משירות אתר מוניות דיל וללא עלות כספית, באפשרותך לפרסם בלוח המודעות הצעת קנייה של מונית או זכות צבורית בסכום לו אתה מוכן לשלם.

background Details Moniot
שדרות הר ציון 74 תל אביב
אולם תצוגה רכבי קאיה
ראשי : 03-5373775
background Details Moniot
מוניות דיל - דגמי קאיה - אופטימה מוניות דיל - דגמי קאיה - קארנס מוניות דיל - דגמי קאיה - סול מוניות דיל - דגמי קאיה - אופטימה
קאיה אופטימה קאיה קארנס קאיה סול קאיה אופטימה
מוניות דיל - דגמי קאיה - ריו מוניות דיל - דגמי קאיה - סיד מוניות דיל - דגמי קאיה - סיד סטיישן מוניות דיל - דגמי קאיה - פורטה החדשה
קאיה ריו קאיה סיד קאיה סיד סטיישן קאיה פורטה החדשה

יצירת קשר

   
 -